PEDAGOGISCH WERKPLAN

Inleiding

Ik ben gastouder Marloes Leygraaf en ik bied al 23 jaar kinderopvang aan kinderen tot de basisschool leeftijd. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen kinderen. Ik ben in het bezit van een EHBO-diploma. Buiten heb ik meerdere huisdieren, waaronder een konijn, eenden, duifjes en fazanten. Tevens zijn er binnen vissen.

In het pedagogische werkplan wordt beschreven hoe ik te werk ga en hoe ik het pedagogisch handelen inzit om de vier pedagogische basisdoelen te bereiken. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw kind zich veilig voelt in mijn kinderopvang, dat ik uw kind hulp kan bieden in de ontwikkeling. Tevens draag ik zorg dat uw kind vaardigheden leert om met andere kinderen om te gaan en dat uw kind normen en waarden bijgebracht wordt.

De vier pedagogische hoofddoelen:

De vier pedagogische doelen zijn bedacht door pedagoge Riksen-Walraven in 2000. Het zijn basisdoelen welke worden toepassen bij het opvoeden van kinderen.

 1. Het bieden van emotionele veiligheid.
 2. Het stimuleren van de persoonlijke competenties van een kind.
 3. Het stimuleren van de sociale competenties van een kind.
 4. Het overdragen van normen en waarden.

Hoofddoel 1: Emotionele veiligheid 

1.1 Duidelijkheid
Het is belangrijk dat het kind zich veilig en geborgen voelt. Door het bieden van duidelijkheid en structuur, bijvoorbeeld door te zorgen voor een vast dagritme, vaste tijden om te eten, slapen en spelen weet het kind waar het aan toe is. Tevens maak ik gebruik van vaste rituelen, bijvoorbeeld door een liedje te zingen voor het eten en slapen. Deze vaste rituelen en regelmatige ritme zorgt voor houvast en herkenning bij het kind, wat er voor zorgt dat het kind zich veilig voelt.

1.2 Acceptatie
Een kind moet zich tijdens de opvang vrij voelen om zijn emoties zoals blijdschap, enthousiasme, verdriet en boosheid aan de gastouder te kunnen tonen en met haar kunnen delen. Het is belangrijk dat het kind zich hier net zo voelt als in de eigen huiselijke omgeving.

1.3 Intimiteit
Het kind moet het gevoel hebben dat zijn emoties en gevoelens serieus genomen worden. Dit wordt gedaan door het steunen van het kind en het bieden van warmte en geborgenheid.

1.4 Verzorging
Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte en rust is voor slapen, verschonen, eten en spelen. Het voldoet aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid, controle door de gastouderbureaus en de GGD.

 

Hoofddoel 2: Persoonlijke competenties

2.1 Algemeen
Het aanbieden van activiteiten en spelmateriaal die aansluiten op de leeftijd (0-4 jaar), ontwikkeling en belangstelling van een kind. Als gastouder pas je je gedrag en manier van omgaan aan met een kind aan de leeftijd en het karakter van het kind. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Ontwikkelen wil zeggen: veranderen.

De ontwikkelingsgebieden worden onderverdeel in:

 • Motorische ontwikkeling
 • Sociale emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid

2.2 Motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling begint op jonge leeftijd, direct na de geboorte zijn baby’s hier al mee bezig. Al jong leren baby’s om zich geen te grijpen, gevolgd door omrollen, kruipen en lopen. Hierin speelt buiten spelen een belangrijke rol.

2.3 Sociaal emotionele ontwikkeling
Het kind moet zich veilig voelen, dit is de basis is voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling. De gastouder probeert de emoties van het kind te verwoorden en toont begrip. Ook wordt het kind beloond (door een complimentje, kusje), wat het gevoel van eigenwaarde vergroot. De gastouder geeft ook duidelijk aan wat wel/niet mag. De afspraken en regels worden in begrijpelijke taal voor kinderen verteld.

2.4 De cognitieve ontwikkeling
Jonge kinderen denken vanuit zichzelf. Ze hebben nog geen inlevingsvermogen en ze hebben nog een beperkt concentratievermogen. Ook hun gewetenvermogen is nog beperkt. Bij het aanbieden van speelgoed wordt hier rekening mee gehouden. Tijdens het spelen wordt toezicht gehouden, grenzen worden duidelijk aangegeven en er wordt ingegrepen als dit nodig is. De gastouder is degene die tijdens het spel het toezicht houdt, de grenzen aangeeft en ingrijpt als zij het nodig acht. De gastouder stuurt de kinderen met een positieve wending aan de situatie, op de momenten dat dit nodig is. De kinderen worden nooit gedwongen, maar worden uitgenodigd om hun eigen fantasie gebruiken. De gastouder leert de kinderen om rekening te houden met de andere kinderen, om te delen en om grenzen te accepteren.

 

Hoofddoel 3: Sociale competenties

De gastouder biedt activiteiten en spelmateriaal aan de kinderen, welke het samenwerken en leren omgaan met andere kinderen en volwassenen bevorderd. Het kind wordt geholpen met het oefenen van sociale vaardigheden. Er wordt een positieve groepssfeer gecreëerd en de kinderen worden aangemoedigd om samen te spelen en delen, zowel materieel (speelgoed en boekjes) als emoties (plezier en verdriet).

 

Hoofddoel 4: Het overdragen van normen en waarden

Als gastouder laat je normen en waarden zien in je gedrag, hierin ligt een belangrijke voorbeeldfunctie. De gastouder legt uit wat de omgangsvormen (dag zeggen, dankjewel) en gedragsregels tussen mensen zijn. Door het voordoen en uitleggen begrijpen kinderen wat er in bepaalde situaties van hen verwacht wordt. Er wordt door de gastouder op een consequente, herkenbare en duidelijke manier gereageerd.

Gewenst gedrag wordt beloond (in de vorm van complimentjes, een aai over de bol) en de gastouder benoemt wat het kind goed gedaan heeft.

Belangrijke waarde en normen zijn:

 • Eerlijk zijn
 • Afspraken nakomen
 • Respect voor anderen
 • Ieder mens is gelijk
 • Andere geen pijn doen (niet slaan, niet krabben, niet pesten)
 • Kinderen leren wat er niet of wel mag

 

Hoofdstuk 5: Opvang locatie

5.1  Leefgroep/ruimte
De kinderen spelen in een aparte ruimte, speciaal ingericht voor de kinderen. De ruime kamer grenst aan een groot balkon met een zandbak en meerdere fietsjes/speelauto’s.

Door het open karakter van de ruimte kunnen de kinderen zich veilig en vrij bewegen. De kinderen mogen zelf speelgoed pakken uit de speelgoedkist. Verschillend speelgoed is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Speciaal speelgoed, boekjes en bepaalde spelletjes staan hoog of in de kast, dit is bedoeld om samen of onder begeleiding mee te spelen. In de kamer zijn verschillende hoekjes, bijvoorbeeld voor het spelen met lego en het spelen met het keukentje. In de ruimte staat tevens een glijbaan.

Ik maak gebruik van een apart toilet en ieder kind heeft een eigen slaapkamer.

5.2 Slaapkamer
De kinderen slapen in een campingbedje met een zomer- of winterslaapzak aan. Eventueel met een eigen speen (alleen tijdens slapen). Tijdens het slapen krijgen de kinderen hun eigen knuffel, deze blijft op de opvanglocatie aanwezig. Baby’s tot één jaar slapen in een wiegje.

5.3 Buitenruimte/tuin
Grenzend aan de speelkamer is een balkon met fietsjes, picknicktafel en een staande zandbak. Regelmatig wandelen wij naar een speeltuin in de wijk (ongeveer 5 minuten wandelen). De speeltuin heeft onder andere een glijbaan, klimrek en een speel auto (deze staat vast). Bij het oversteken (rustige straat) geven we elkaar altijd een handje.

5.4 Huisdieren
Buiten heb ik meerdere huisdieren, waaronder een konijn, eenden, duifjes en fazanten. Binnen zijn er vissen. De kinderen mogen niet alleen naar buiten, onder begeleiding mag dit wel.

 

Hoofdstuk 6: Ouders en betrokkenheid

Aan het einde van de dag komen de ouders de kinderen ophalen in de ruimte welke hiervoor is ingericht. In verband met hygiëne wordt de ouders verzocht om slofhoezen om de schoenen aan te trekken bij binnenkomst. Aan het einde van de dag volgt altijd een persoonlijk gesprek met de gastouder over hoe de dag verlopen is.

Afspraken/huisregels voor de ouders staan onder het kopje huisregels.

 

Wat heeft Boris het heerlijk gehad met Marloes!

Ontzettend fijn om zo je kindje weg te brengen. Bij Marloes is er een hele warme huiselijke sfeer en er is voor alle kinderen veel aandacht.

Ze slapen apart wat wij ook erg fijn vonden zodat ze niet wakker worden van elkaar. De kinderen vinden het heerlijk om bij haar op schoot te zitten en ze leest vaak boekjes voor en zingt met ze.

Marloes is gek op de kinderen en Boris op haar! We zullen haar missen!
Fleur van Ginneken & Dereck Oerlemans (ouders van Boris)
2015-2016

VOLG ONS OP SOCIAL

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en interessante weetjes over opvoeding van kinderen van 0 – 4 jaar? Volg ons dan op Facebook!

© 2018 Bocawietje | Webdesign Xowox Digital

© 2018 Bocawietje 
Webdesign Xowox Digital